Lyme Hastalığı Terapisi

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
  Whatsapp No: : +90 530 123 49 58

Lyme Nedir?

Lyme kene tarafından bulaştırılan ve borrellia bugdorferi  isimli bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Anneden çocuğa da geçebilmektedir.Amerikada 100 ,tüm dünyada 300 tane borrellia türü vardır.

LYME NEDİR?

LYME HASTALIĞI VE BELİRTİLERİ

Lyme hastalığı kene tarafından bulaştırılan ve borrellia bugdorferi  isimli bakterinin yol açtığı bir hastalıktır.Anneden çocuğa da geçebilmektedir. Amerikada 100 ,tüm dünyada 300 tane borrellia türü vardır. 1975 yılında Amerika’nın Connecticut kentinin lyme kasabasında yoğun olarak görülmesi yüzünden bu rahatsızlığa Lyme denmiştir. 1982 yılında Willy Bugdorferi tarafından lyme rahatsızlığına borrellia bakterisinin yol açtığı tespit edilmiştir.

Lyme yol açan bakteri ince uzun ve spiral şeklinde bir bakteridir.Hareket edebilmesini sağlayan flagella denen uzantıları bulunur ve çok hızlı dokular içerisinde hareket edebilir.

Taşıyıcı keneler geyik kenesi denen ixodes dammini ve ixodes scapularis ,ixodes pasificus denen keneler ve lone star stick denen kene yaygın olarak bu bakteriyi taşır.Bu keneler 2-3 mm uzunlukta  1-1,5 mm genişlikte küçük kenelerdir.Bunlar yumurtadan ilk çıktıklarında larva denen 6 ayaklı haldedir.Daha sonra yarı erişkin olan nympha haline erişirler ve bu evrede bakteriyi bulaştırıcı özelliktedir ve erişkin formunun neredeyse yarısı büyüklüğündedir ve 8 ayaklıdır.Daha açık renktedir erişkin formuna ulaşır ve rengi koyu kahverengi ,bronz rengi ve kırmızımsı olabilir.Ancak sadece bu keneler ağaç keneleri ve köpek keneleri de bu bakteriyi taşıyabilir.Onun için bütün kene ısırıklarının lyme hastalığını bulaştırmada potansiyel tehlike taşıdığı unutulmamalıdır.Sadece geyik keneleri bulaştırmaz.Diğer keneler daha büyük ve belirginlerdir.Keneler bağırsaklarında borrellia bakterisini taşırlar.Bahar,yaz ve sonbaharda aktiftirler.güneş ışınından kaçarlar ve genelde çayır ve ağaçların olduğu gölge yerleri tercih ederler.Yumurtanın çatlama ve larva formunun  yaşaması için %65 den fazla nem gerekmektedir.Bu yüzden serin yağışlı ilkbahar üreme için idealdir.bu keneler bir çok hayvan tarafından taşınır.Geyik tilki,çalka,köpek,fare,rakun,inek vahşi hayvanlar ve insan.Amerikan bıldırcını,sülün piliç ve hindide de bulunabilir.Evcil hayvanlar enfekte keneyi eve taşıyabilir.Ayrıca enfekte anneden hamilelik esnasında çocuğa geçebilir .

Lyme hastalığı 3 evreye ayrılır

1)Erken dönem lyme hastalığı

2)Erken dönem yaygın lyme hastalığı

3)Kronik persistan enfeksiyonu

ERKEN DÖNEM LYME HASTALIĞI (AKUT LYME)

Kene ısırmasından sonra 3 gün ile 1 ay sırasında eritema migrans denen (öküzgözü eritem)ortası açık kenarları kırmızı veya iç içe geçmiş koyu kırmızı alanlar içinde açık kırmızı alanlar içeren eritem (kızarıklık) %50 den az vakada meydana gelir.Daire yada elips şeklindedir.Ancak bazen dairevi olmayıp geliş güzel şekillerde de olabilir.Bu görüntü lyme hastalığına hastır ve tanı koydurur.Ancak her vakada görülmediği unutulmamalıdır.Bu eritem 2-4 hafta içinde kendiliğinden kaybolur.Oluştuktan sonra 5-10 gün konsantrik olarak büyüyebilir.Küçükten büyüğe çapı değişebilir.Kaşıntı yapabilir,ısı artışı hissedilebilir.Hiç şikayet oluşturmayıp fark edilmeyebilirde.

Kene ısırığına bağlı her kırmızılık lyme hastalığına yol açmaz.Kene salgısına karşı alerjik reaksiyonda kırmızılık (eritem)oluşturur.Bu kırmızılık genellikle genişlemez ve birkaç gün içinde kaybolur.

Kene ısırığında 4-6 hafta sonra lyme hastalığının ilk sistemik bulguları olabilir veya olmayabilir.Grip benzeri tablo ve bitkinlik bu dönemde olabilir.Boğaz ağrısı baş ağrısı,boyun ağrıları,ciddi yorgunluk,lenf bezi şişliği,titreme ve ateş  görülebilir.Bu tabloda boğaz ağrısı hariç üst solunum yolunun diğer belirtileri (burun akıntısı,öksürük) genellikle bulunmaz ve bu lyme hastalığını gribal enfeksiyonundan ayırır.Bu durum kendiliğinden geçer.Daha sonra eklem ve kas ağrıları başlayabilir.Eklem ağrıları genellikle büyük eklemleri (özelliklede diz)tutsada küçük eklemleri tutabilir.Ağrı genellikle şiddetlidir ve eklemden ekleme atlayıp gezebilir.Dişlerde ve çene ekleminde  ağrı yaygındır.Nörolojik tutulum kas seğirmesi,deride duyu bozuklukları,karıncalanma,hissizlik,deride yanma,zonklayıcı ağrılara yol açabilir.

Yüz felci lyme hastalığının diğer bir nörolojik belirtisidir.(%11 vakada görülür)Beyin tutulumu kısa süreli hafıza bozukluğu,kognivite  bozukluk (dikkat,konsantrasyon,hafıza bozukluğu ve panik atak,anksiete,depresyon gibi psikiatrik semptomlar gösterebilir.Ensefalit (beyin iltihabı) ve yüz felci kene ısırmasından sonra ilk birkaç ay içinde oluşma eğilimindedir.Fakat hastalığın alevlendiği herhangi bir zamanda da görülebilir.

Bu evrede diğer belirtiler;görme bulanıklığı ,uveit,kulak çınlaması,işitme kaybı,nefes almanın yüzeyelleşmesi çarpıntı ,taşıkardi,göğüs ağrısı,karın ağrıları,ishal veya spastik kolon,testislerde veya pelvik (leğen kemiği) bölgede ağrı idrar kaçırma,idrara ani sıkışma ve altına kaçırma,baş dönmesi ,titreme ve hepatitdir(karaciğer iltihabı).

Lyme hastalığı infeksiyöz  ve toksik bir hastalıktır.Birçok değişik yakınmalara yol açabilir.Fibromiyalji,kronik yorgunluk,eklem ağrıları,kas bağ dokusu,tendon ağrıları içerebilir.Öncelikli bir nörolojik hastalık olarakta kendini gösterebilir.yüzlerce lyme a bağlı belirti olduğunu ve diğer hastalıkları taklit edeceği unutulmamalıdır.

Lyme hastalığının çok hastalıkla karışması yüzünden bu hastalığa büyük taklitçide denir.

Hastalığın gidişatı ne kadar erken yakalanılabildiğine ve nasıl tedavi edildiğine bağlıdır.Erken güçlü ve geniş tedavi sonucu prognoz mükemmeldir.Fakat birçok vakada erken teşhis koymak zordur.Çünkü belirgin lyme hastalığı belirtileriyle kendini göstermez.Sıklıkla kendini birkaç şüpheli belirtiyle kendini gösterir ve bu durumda kolayca yanlış teşhis konulmasına yol açar.

ERKEN DÖNEM YAYGIN LYME HASTALIĞI

1 yıldan az süredir olan,hafif semptomlu,immün yetmezlik henüz gelişmemiş veya steroid kullanımı olmayan vakalardır.Genellikle 4-6 ay (4-8 hafta aktif hastalık geçtikten sonra devam edilmek suretiyle)antibiyotik tedavisi ile iyileşebilir.

Türkiye’de LYME  konusunda uzman hekimlerle ve naturopathy uzmanlaryla yurtdışından ve ülke genelinden gelen hastalara holistik (bütünsel) bakış açısıyla hizmet verilmektedir.

 

KRONİK PERSİSTANT (ISRARCI )İNFEKSİYON

Kronik lyme  hastalığı demek için 3 kriter vardır.

1)Enfeksiyonun en az 1 yıldan beri bulunması (bu durum ımmun sistemde bozukluğa yol açar).

2)Önemli nörolojik bozukluklar oluşması (ensefatil ,ensefalopati,menenjit)(beyin sis hafıza bozukluğu ,his kusurları vs)

3)Aktif borrallia enfeksiyonunun olması (daha önce antibiyotik tedavisi alsa bile)

Hastalığın ağırlığı vücuttaki bakteri miktarına ,hastalığın süresine ve ilave enfeksiyon bulunup bulunmamasına bağlıdır.Keneler lyme bakterisi ile birlikte babesia,erlichia,bartonella ve mycoplasma isimli enfeksiyon ajanlarını da bulaştırabilirler.Kronik lyme hastalığının %60 ında ilave bir enfeksiyonda vardır.Kronik lyme immun sistemde (bağışıklıl sisteminde)bozulmaya ve baskılanmaya yol açabilir.Birsürü fırsatçı enfeksiyon ajanı (bakteri ve virüsler)hastalığın üzerine eklenebilir.

Bazı yakınma ve belirtiler kene ısırığından sonra haftalar,aylar veya yıllar geçinceye kadar görülmeyebilir.Bu evre genellikle aralıklı epizodlarla eklem,kas kemik ağrıları veya birçok nörolojik belirtilerle yorgunluk,yüz felci,kalp ritim bozukluğu,ve anksiete olabilir.Fakat bunların kombinasyonu da görülebilir.

Vakaların %11 inde kronik lyme artriti gelişir ve bu durum kartilaj ve kemikte erozyana yol açabilir.

Neuroborolliosiste (lyme ın beyni tuttuğu durum)hissizlik,ağrı yüz felci,menenjit,ateş ense sertliği ,ciddi baş ağrısı otonom sinir sistemi bozukluğu ve kalp ritim bozukluğu olabilir,ayrıca hafıza bozukluğu,beyin sisi (beyin fonksiyonlarında yavaşlama ve donukluk)uyku bozukluğu ,ruhsal dalgalanmalar(depresyon,öfke)deride uyuşukluk,karıncalanma olabilir.

Hastalık kötüleşme dönemleriyle birlikte belirtilerin azaldığı veya kaybolduğu dönemler şeklinde seyir gösterebilir.Haftalar ve aylarla ortaya çıkan sıklık (dönemsel)belirtilerle süregenlik gösterebilir.Ağrı,yorgunluk ve baş ağrısı gibi sıkıcı sürekli belirtiler taşıyabilir.Bazı hastalar diğerleinden çok daha fazla belirti gösterebilir ve bu da genetik ve cinsiyet olarak enfeksiyona  farklı cevaplara bağlıdır.Genellikle kadınlar erkeklerden daha fazla hastadırlar ve sebebi bilinmez.Hastalık ilerleyici ,tahrip edici ve sakatlayıcıdır.Nadiren ciddi seyir gösterip tedaviye cevap vermeyen vakalar ölümcül olabilir.

Lyme da metabolik ve endokrin fonksiyon bozuklukları sonucu genellikle kilo alımı görülür,az oranda kilo kaybı olabilir.Böbrek üstü bezi,over ve testisler,tiroid bezinin salgıladığı hormonlarda yetersizlik gelebilir.Kan kortizölü ,testesteron veya östrojen seviyesi,ve tiroid  hormonlarında yetersizlik çıkabilir.

KRONİK LYME HASTALIĞI BELİRTİSİ

Kronik Lyme hastalığı her bireyde farklı bir tablo ile ortaya çıkar. Çok farklı hastalık tablolarının oluşmasına yol açabilir. Ancak kronik LYME hastalarında en çok gözlenen semptomlar şu şekilde sıralanabilir.
-Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, Konuşma zorluğu, Konuşurken kelime bulma güçlüğü, Düşünme zorluğu ve mental kapasitede azalma. Unutkanlık ve isimleri hatırlamada zorluk, beyin sisi (Kafada donukluk), kaybolma, adresleri bulmada güçlük, arabasını veya evini bulmada güçlük.
-Kronik yorgunluk, bitkinlik, dayanıklılıkta azalma,öğleden sonra ağırlaşan yoğunluğa bağlı uyku ihtiyacı, Boyun sertliği,boyun gıcırtısı,boyun ağrısı.
-Eklem ağrıları ya da iltihabı, kas ağrıları ve kramplar, Vücutta yaygın ağrılar.
-Ağız kuruluğu, Baş ağrısı, boğaz ağrısı, salgı ve lenf bezi şişkinlikleri.
-Anksiyete ve panik atak, manik depresif hastalık, Sinirlilik, duygusal dalgalanmalar, depresyon.
-Göğüs duvarında ağrı, kalp çarpıntısı veya ritm bozukluğu, nefezsiz kalma,kronik öksürük.
-Gündüz uyuklama, fazla uyku, Uykusuzluk, sık uyanma, erken uyanma.
-Havale, Titreme, Işığa ve sese aşırı duyarlılık, Çift görme, görmede bulanıklık, gözde uçuşan cisimler.
-Kulak çınlaması, iştime kaybı, baş dönmesi, denge bozukluğu, başta boşluk hissi.
-Deride uyuşma, batma, yanma hissi, hissizlik.
-Açıklanamayan kilo kaybı veya alımı, saç dökülmesi, gece terlemeleri.
-Cinsel istek azlığı, ereksiyon zorluğu, Açıklanamayan adet düzensizlikleri, genital bölgede ağrı, açıklanamayan memeden süt gelmesi ve meme ağrısı,
-Erken doğum, ölü doğum, doğum defekti, gebelikte düşük.
-Sık idrara çıkma, altına kaçırma, Kabızlık, İshal.
-Alt karın bölgesinde ağrı ve kramplar, Mide de yanma ve ağrı, bulantı.
Lyme hastalığına neden olan spiroket bakteri kronik dönemde bağ dokusuna, eklem ve kas dokusuna,iç organlara ve beyne yerleşebilir. Vucutta kan akımının en az olduğu yerlerin başında gelen kollagen dokuya yerleşir. Bu şekilde vücudun savunma sistemi ve antibiyotiklerden iyi bir şekilde korunmuş olur.
Bakteri insan vücudun da genel olarak 3 form da bulunur. 1-Normal spiral formu. 2- L formunda hücre duvarı bulunmaz. . 3- Etrafını koruyucu musilaj benzeri bir duvarla koruyarak Kist formuna bürünür. Bakteri ayrıca başta ağız olmak üzere diğer patojenlerle Biofilm oluşturur. Hücre duvarı içermeyen formu , hücre duvarına etki eden antibiyotiklere (Penisilin v.s.)karşı dirençlidir. Hücre içinde etki gösterebilen antibiyotikler L formuna etkilidir. Bunlar genellikle tetrasiklin grubu ile makrolit antibiyotiklerdir. Bakteri içine etkili bir antibiyotikle bakteri duvarına etkili antibiyotik birlikte kullanılabilir. Kist formuna hiçbir antibiyotik etkili değildir. Tinidazol ve metranidazol gibi parazit tedavisinde etkili ilaçların kist formunda etkili olduğu görülmüştür.

Türkiye’de LYME  konusunda uzman hekimlerle ve naturopathy uzmanlaryla yurtdışından ve ülke genelinden gelen hastalara holistik (bütünsel) bakış açısıyla hizmet verilmektedir.
Antibiyotik tedavisinde bakterinin antibiyotiğe direnç geliştirme ihtimaline karşın, hastadaki gelişmeye göre antibiyotik tedavisi düzenlenir. Erken dönem akut Lyme hastalığı dışında geneillikle birden fazla antibiyotik protokolü uygulanır. Antibiyotik tedavisi uzun yıllar sürebilir. Her ay ani kısa süreli kötüleşmeler şeklinde kendini gösterebilir, ancak bu iyileşme kötüleşmesi (Jarisch Herxheimer Reaksiyonu) olarak anılıyor. Bakterilerin parçalanması ve toksik maddenin serbest kalması bu geçiçi kötüleşmelere sebep olur. Tedavi ilerledikçe başta yorgunluk olmak üzere sıkıntılar yavaş yavaş geçer.

Herhangi bir şekilde Lyme bakterisi bulaşmış birisinin vücudu uzun yıllar (15-20 yıl) herhangi bir semptom-belirti vermeyebilir. Bazen de değişik zamanlarda tutulum yaptığı organların faaliyetleri ile ilgili olumsuzluklara neden olabilir. Semptomlar hastadan hastaya değişebilir. Bir hasta da en önemli semptom ciddi kas ağrıları iken bir diğerinde aşırı yorgunluk veya hafıza problemleri olabilir. Panik atak, iç sıkıntısı, deprasyon, unutkanlık gibi belirtiler hastalık görüntüsünde ortaya çıkabilir. Çoçuklara bakteri bulaştığında yorgunluk, agresif hareketler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite şeklinde kendisini gösterebilir.

Hastalığın tam olarak ve zamanında teşhisinde sorunlar halen bulunmaktadır. Özellikle kronik evrede
Hastanın şikayetleri ve klinik durumu çok önemlidir. Özellikle doktorun Lyme konusunda tecrübeli olması gereklidir. Bu evrede teşhis koymak kolay değildir. Belirtiler karışık olduğu için birçok hastalıkla karıştırılabilir.

Lyme’ın 370’den fazla hastalığı taklit etmesi hastalığın insanlık için çok ciddi tehlikeler yaratacağı ortadadır.

Lyme’ın en çok taklit ettiği hastalıklar; MS (Multiple Skleroz), Romatoid artrid (Romatizma), Kardiyomiyopati (Kalp kası hastalığı), Aritmi-Taşikardi, Fibromiyalji(Kas hastalığı), ALS (Motor nöron hastalığı), Lupus (Otoimmün hastalık), Kronik yorgunluk Sendromu, Psikolojik& Psikiyatrik hastalıklar (Başta deprasyon) ve Otizm-Hiperaktivite.

Türkiye’deki Lyme Avrupa’dakine %98-100 oranında benzemektedir. Avrupa Lyme hastalığının tipik özelliği “nörolojik tutuluma yol açması”. Amerikan Lyme hastalığında ise daha çok “Romatizmal tutulum” gösteriyor oluşudur.
Türkiye’de LYME  konusunda uzman hekimlerle ve naturopathy uzmanlaryla yurtdışından ve ülke genelinden gelen hastalara holistik (bütünsel) bakış açısıyla hizmet verilmektedir.

 

Spiroket bakteri normalde kanda bulunmayı sevmediğinden mikroskobi ile yakalanma şansı yoktur. En etkili olduğu bilinen Western Blot testinde bile bağışıklık baskılandığı için net bir sonuç alınamamaktadır. Bu testte pozitifliğin yakalanma oranı %50-60 civarındadır. Bazı hastalardan bakterinin varlığı 20.teste bile ortaya çıkabilmektedir. Western Blot testinin yanı sıra PCR,deri veya idrar da antijen arama testleri de yapılabilmektedir.

Yaklaşık 25 milyon kişinin Lyme hastası olduğu tahmin edilen ABD’de, Federal hükümet geçen yıl özel bir şirkete bu testi geliştirmesi için “1 milyon dolar” yardımda bulunmuştur. Amerika’da son 30 yılda ortaya çıkan Lyme vaka istatiklerine göre hastalık erkeklere nazaran daha çok kadın ve çocuklarda görülmüştür. Teşhis edilmesi zor olan bir hastalıktır. Tedavi kişiye özgü olduğu için tedaviyi yapacak doktorun bu konuda iyi uzmanlaşması gerekir. Ayrıca tedavinin başarısında farklı uzmanları bir arada bulunduran ve klinik alt yapısı olan bir hastanenin bulunması çok önemlidir. Amerika ve Avrupa’da Lyme Klinik’leri bulunmaktadır.

Hastalığın geleneksel tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Ancak antibiyotik tedavisi tek başına özellikle kronik Lyme hastalığında yeterli değildir. Bunun yanı sıra, Detoks, İmmünoterapi, Vitamin destek, Mineral destek, sağlıklı beslenmek, bazı bitkisel extraktlar, Hipertermi, Rife makinası (Değişik frekanslarda vücuda enerji yayan bir alet), Hiperbarik oksijen tedavisi, ozon tedavisi, Biophoton tedavisi ve benzeri yöntemler tedavide kullanılmaktadır.

Bu bakteri 370 hastalığı taklit etmektedir.

Hastalık değişik şekillerde ortaya çıkmakla beraber ilk belirti deride kenenin ısırdığı bölgede kızarıklıktır. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.

Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri terapiden aylar ya da yıllar sonrada devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

Türkiye’de LYME  konusunda uzman hekimlerle ve naturopathy uzmanlaryla yurtdışından ve ülke genelinden gelen hastalara holistik (bütünsel) bakış açısıyla hizmet verilmektedir.

 

 

NASIL TEŞHIS EDİLİR?

Lyme hastalığı erken dönemde teşhis edilebilirse tamamen terapi edilebilen ancak terapi edilmezse kronik eklem hastalığı, nörolojik bozukluklarla kendini gösterebilen bir hastalık. Erken dönemde belirtisi kenenin tutunduğu yerin yani mikrobun organizmaya girdiği yerin etrafında düz, yuvarlak veya oval, parlak kırmızı ve keskin kenarlı cilt bulgusu şeklinde. Önceleri kırmızı yuvarlak döküntü şeklindeki bu belirti, zamanla çapının genişlemesi ve ortasının solması ile halka şeklinde ilerler. Bu belirti, hastalığın tanısının konması için yeterli olmakla birlikte hastaların yüzde 60-70’inde saptanır.

İlerleyen dönemde hastalık eklemleri, kalbi veya merkezi sinir sistemini tutarak bu sistemlere ait belirtilerle kendini gösterir. Bu dönemde de terapi edilmezse kronik yani süregen artrit gelişebilir. İleri dönem belirtilerinden bir kısmı nörolojik olabilir. Menenjit şeklinde olabileceği gibi yüz felci, hafıza bozuklukları, depresyon, yorgunluk, uyku bozuklukları, duyu bozuklukları, felç gibi değişik belirti ve bulgular da olabilir.

Tüm bu klinik bulguların değerlendirilmesi ve Lyme hastalığının akla gelmesi teşhiste önemli rol oynar çünkü ülkemizde oldukça seyrek görülen bir hastalık.

Akla geldikten sonra hastanın serumundan antikor araştırılarak ve test sonuçlarının ileri yöntemlerle doğrulanması ile teşhis kesinleştirilir.

OTİZM İLE LYME BAKTERİSİNİN İLİŞKİSİ NEDİR? OTİZM TEŞHİSİ KONULAN ÇOCUKLARDA BU BAKTERİ OLMASI NEDENİ İLE YANLIŞ TEŞHİS KONULMASI SÖZ KONUSU MU? BU DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Dünyada ve Türkiye’de yapılmış bazı araştırmalar otizm ve Lyme hastalığı ilişkisini gösteriyor. Yukarıda bahsi geçen nörolojik tabloların çeşitliliğine baktığımızda bu hiç şaşırtıcı değil. Otizmle asıl ilgilenen çocuk psikiyatırların bu olgularda, başka bazı mikroorganizmalar için söz konusu olduğu gibi Lyme hastalığı etkenini de akılda tutmalarında fayda var.

HASTALIK DAHA SIK NE ZAMAN YAKALANABİLİRİZ?

 • Hastalık ılıman iklimlerde görülmektedir
 • Kenelerin aktif olduğu dönem olan ilkbahar sonu ve yaz ayları hastalığın ilk dönemi ile en yoğun karşılaşıldığı zamandır
 • Ancak hastalık tedavi edilmediğinde yıllarca sürebildiğinden her dönemde karşılaşılır

Erken yaygın Lyme belirtileri

 • EM dan günler / haftalar sonra ortaya çıkar
 • Grip benzeri bulgular ön plandadır
  • Ateş yüksekliği
  • Kas ve eklemlerde ağrı
  • Baş ağrısı ve ense sertliği
  • Boğaz ağrısı, kuru öksürük
  • Len bezi büyüklüğü
  • Yaygın ürtiker
  • Konjunktivit

Geç Lyme hastalığı belirtileri

 • Başlangıçtan aylar / yıllar sonra ortaya çıkar
 • Etkilenmeyen doku / organ yoktur
 • En çok etkilenen doku / organ – Eklemler – Kalp – Sinir sistemi

Geç dönem Lyme’da eklem belirtileri

 • Genellikle büyük eklemlerde, özellikle diz ekleminde artrit
 • Zaman zaman hafifleyip, zaman zaman ataklar yapar

Geç dönemde Lyme’da kalp belirtileri

 • Ritim bozukluğu
 • Endomyokard tutulumu
 • Miyokardit
 • Konjestif kalp yetmezliği

Geç dönemde Lyme da sinir sistemi belirtileri 

 • Hem santral hem de periferik sinir sistemi bulguları görülür
 • Hafıza bozukluğu
 • Depresyon
 • Uyku bozukluğu
 • Menenjit
 • Fasiyal paralizi
 • Miyelit

Lyme Tanısı

Klinik Mikrobiyolojik – Kültür – PZR – ELİSA yöntemi ile IgM ve IgG antikorların saptanması Sonuç pozitif ise – Western Blot ile doğrulanması

Lyme dan korunma 

 • Kenelerin bulunduğu bölgelerden ve kenelerden uzak durmak
 • Gerektiğinde kene kovucular kullanmak
 • Kene tutması sonrası lenfadenomegali geliştiğinde ilk 72 saat içerisinde preemptif tedaviye başlamak
 • Türkiye’de LYME  konusunda uzman hekimlerle ve naturopathy uzmanlaryla yurtdışından ve ülke genelinden gelen hastalara holistik (bütünsel) bakış açısıyla hizmet verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir