Lyme Hastalığı Terapisi

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
  Whatsapp No: : +90 530 123 49 58

Tüm yayınlar ile %s etiketlendi Barbaros Çetin

11. Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında Lyme Borreliosis’in Yeryüzü Kırmalarının Tanınması

18 Haziran 2018’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması veya ICD11’in 11. revizyonunu yayınladı. DSÖ, ICD11 revizyonları için 10.000’den fazla teklif almıştır. ICD11 Borreliosis Kodlarında Sağlık Eşitliği için Ad Hoc Komitesi, Lyme’den yaşamı tehdit eden komplikasyonlar için yeni kodlar başarıyla oluşturmuş kapsamlı bir yaklaşım yürütmüştür. Bu, küresel Lyme topluluğu için büyük bir başarıdır çünkü 25 yıldan beri ilk kez bu ciddi komplikasyonların DSÖ (WHO) tarafından resmen tanındığıdır.

ICD11 Borreliosis Kodlarında (veya Ad Hoc Komitesinde) Sağlık Eşitliği için Ad Hoc Komitesi, Lyme ve Relapsing Fever borreliosis için ICD kodlarını iyileştirmek ve yetersiz kodların oluşturduğu insan hakları ihlallerini ele almak için oluşturulmuş uluslararası, gönüllü, profesyonel bir komitedir.

ICD nedir?
ICD sağlık profesyonelleri için ‘ortak bir küresel dil’ dir. ICD10, yaklaşık 14.400 kodlamaya dayanırken, ICD11 hastalık tanısı için 55.000’den fazla kodu ve yaralanmaları ve ölüm nedenlerini tanımlamaktadır. ICD ayrıca dünya çapında sağlık eğilimlerini, ilerlemesini ve tehditleri ve istatistikleri belirlemek için kullanılır.
ICD, ulusal sağlık sistemleri ve program yöneticileri, veri uzmanları, politika yapıcılar ve sağlık kaynaklarını tahsis eden ve ulusal ve küresel sağlığı izleyen diğer kişiler tarafından kullanılır. Otuz bir ülke ICD11 saha testini üstlendi ve tüm Üye Devletler 2022’de hastalık raporlaması ve morbidite ve mortalite istatistikleri için ICD11’i kabul edecekler.

ICD10’dan ICD11’e
Ad Hoc Komite Raporuna göre, ICD11 Borreliosis Diagnostik Kodlarının Güncellenmesi, Birinci Baskı: 29 Mart 2017 , DSÖ, Lyme borreliosisini 1990’lardan beri ‘sonuç hastalığı’ olarak kabul etmiştir, ancak kodlar temelde değişmeden kalmıştır. [1] Bu Rapor, ICD10 kodlarında az bilinen Lyme komplikasyonları olduğunu ve bunların Lyme borreliosis’e bağlı bir döküntü, menenjit, polinöropati ve artriti içerdiğini not eder.

Lyme enfeksiyonu ile yaşayan birçok kişi için Lyme komplikasyonları için kodların olmaması, bakım gereksinimlerinin ulusal sağlık sistemi veya sigorta şirketi tarafından tanınmaması veya karşılanmaması anlamına gelir.

Ad Hoc Komitesi, ICD10 Lyme kodlarının – enfeksiyondan kaynaklanan pek çok komplikasyonları hariç tutarak – çoklu insan hakları ihlallerine nasıl katkıda bulunduğunu gösterdi. Ad Hoc Komitesi, aşağıdakilerin tanınmasını teşvik etmek için DSÖ ICD11 Beta Platformuna kapsamlı dokümantasyon ve öneriler ekledi:
Konjenital Lyme hastalığı, persistan enfeksiyon, borrelial lenfositoma, granuloma annulare, morfea, lokalize skleroderma, liken skleroz ve atrofikus, Lyme menenjit, Lyme nefriti, Lyme hepatit, Lyme miyozit, Lyme aort anevrizması, koroner arter anevrizması, geç Lyme endokarditi, Lyme carditis, Lyme nörit veya nöropati, meningo-vasküler borreliosis ve nöroborreliosis – serebral infarktlar, intrakranial anevrizma, Lyme Parkinsonizm, geç Lyme meningoensefalit veya meningo-myeloensefalit, dementia ve subakut prezenil demans ile Lyme meningoensefalit atrofik formu, nöro-psikiyatrik belirtiler, geç Lyme karaciğer ve diğer visera hastalıkları, böbrek ve üreterin geç dönem Lyme hastalığı, geç dönem Lyme hastalığı, bronş ve akciğer ve seronegatif ve latent Lyme hastalığı, belirtilmemiş.
İsviçre’nin Cenevre kentinde 5 Haziran 2017’de Ad Hoc Komitesi üyeleri, bulgularını ve tavsiyelerini tartışmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü olan Sağlık Bakanlığı Dainius Pūras ile bir araya geldi. Örneğin, Lyme kodları büyük ölçüde, çıkar çatışmalarıyla dolu olan ve küresel olarak Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) tarafından tanıtılan bilime dayanmaktadır. Kodlar ayrıca hastalığın ciddi, potansiyel olarak ölümcül komplikasyonlarının çoğunu görmezden gelir.

2017 raporunun ardından GÜNCELLEŞTİRME ICD11 Borreliyoz Tanı Kodları BM kayıtlarına girmiş, Ad Hoc Komitesi de demansın üstesinden DSÖ yetkilisi olan Dr. Shekhar Saxena ile görüşmüştür. BM ve ABD Hükümetinin eski Kıdemli Danışmanı olan Ad Hoc Komite Direktörü Jenna Luché-Thayer’e göre, “Lyme borreliosis politik bir hastalıktır ve bu yüzden bir Rapor üretmek çok politik bir süreçte sadece ilk adımdır.

Her gün, finansal teşvikler ve kar güdüleri, Avrupa Birliği ve BM Üye Devletleri tarafından belirlenenler gibi gerekli standartları karşılayan mevcut teşhis teknolojilerinin reddedilmesine katkıda bulunur. Kişiler, uluslararası geçerliliği kanıtlanmış standartları karşılayan ve engelli ve ölümcül hale gelen tedavi seçeneklerinden yoksun bırakıldı çünkü ucuz jenerik antimikrobiyallere erişim, palyatif bakım veya semptomları yöneten ve tedavi edilmeyen sistemik enfeksiyonu bırakan pahalı patentli biyolojikler lehine tıkanıyor.

Birleşmiş Milletler toplantılarını takiben, halkı, hükümeti ve BM yetkililerini, Lyme borreliosis ICD10 kodlarının ve ilgili insan hakları ihlallerinin eksiklikleri hakkında bilgilendiren medya kampanyaları düzenledik.

Daha sonra 2018 Raporunu, Lyme ve Relapsing Fever Borreliosis Hastalarının İnsan Hakları Savunucularının Durumunu: Baskısı Özel Raportörlere sunduk. [2] Bu Rapor aynı zamanda ICD kodlarını ve bilimin ilgisini çeken çıkar çatışmalarının on bir farklı uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmesindeki insan hakları ihlallerine nasıl katkıda bulunduğunu güncellemeye ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bu rapor, insan hakları savunucuları ve Özel Sağlık Hakimi Özel Raportörü Michel Forst tarafından sağlık hakkı ile ilgili olarak gözden geçirilmiş ve 2018 yılında BM kaydına girmiştir.”

Ad Hoc Komitesinin çabaları küresel işbirliği ve koordinasyona dayanmaktadır. Örneğin, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Hollanda, Nijerya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD Cenevre’deki Ad Hoc üyeleri tarafından temsil edildi.

Katılımcılar arasında tıp doktorları ve bilim adamları Barbaros Çetin, Michael Cook, Anne Fierlafijn, Mualla McManus, Clement Meseko, Judith Miklossy, Christian Perrone, Kenneth Liegner, Kenneth Sandström ve Ursula Talib vardı; Theresa Denham, Angelica Johannson, Jennifer Kravis, Torben Thomsen ve Jim Wilson; ve insan hakları uzmanları Jenna Luché-Thayer ve Astrid Stuckelberger.

Lyme borreliosis için ICD kodları 1990’ların başından beri temelde değişmemiştir. Yirmi beş yıllık modası geçmiş kodların ardından, Ad Hoc Komitelerinin çabaları, Lyme borreliosis’ten kaynaklanan yaşamı tehdit eden bazı komplikasyonların çığır açan bir şekilde tanınmasına katkıda bulunmuştur. Yeni ICD11 kodları artık Lyme borreliosis’e bağlı konjenital Lyme borreliosis ve demans ve merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonu içermektedir.

ICD11 kodları ayrıca şunları da tanır: Yayılmış Lyme borreliosis, Lyme Neuroborreliosis, Lyme Carditis, Oftalmik Lyme borreliosis, Lyme artrit, Geç kütanöz Lyme borreliosis, Diğer belirtilen dissemine Lyme borreliosis, Disseminated Lyme borreliosis, belirtilmemiş, Lyme hastalığında Enfeksiyöz panuveit ve Lyme’deki Enfeksiyöz intermediate üveit hastalığı.

Luché-Thayer’e göre, “ICD11 kodlarını güncellemeye yönelik Ad Hoc Komitesi çabaları, maalesef, BM sisteminde birçok kişinin Lyme tarafından aileleri ve arkadaşları tarafından harap edildiğine inanıyordu. Bununla birlikte, yeni kodların faydaları ancak hastalar, savunucular, tıbbi ve bilimsel profesyoneller ve politikacılar bilgilendirildiğinde gerçekleşecektir.

Beklenen annelerin bu enfeksiyon için kolayca taranabilmeleri durumunda, hiçbir ebeveynin doğuştan gelen Lyme tarafından zarar gören bir çocuğun üzüntüsü ve zorluğu ile yaşaması gerekmemektedir. Demans, multipl skleroz ve Parkinson hastalığı için ampirik tedaviler arasında Lyme enfeksiyonu için ampirik tedavilerin dahil edilmesi milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlayabilir.

Potansiyel olarak ölümcül olabilecek komplikasyonların önlenmesini talep etmek için ortak çaba sarfetmeli ve örgütlenmeli ve bunların altında yatan enfeksiyonlar teşhis edilmeli ve tedavi edilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Lyme enfeksiyonundan kaynaklanan bu yaşamı tehdit eden komplikasyonların tanınmaması reddedilemez. Bu bilginin dünya genelinde sağlık politikalarına entegrasyonu bugün başlamalıdır. ”
[1] ICD11 Borreliyoz Tanı Kodlarını Güncelleme: Birinci Baskı, 29 Mart 2017 . Yazarlar: Jenna Luché-Thayer, Holly Ahern, Dominick DellaSala, Sherrill Franklin, Leona Gilbert, Richard Horowitz, Kenneth Liegner, Mualla McManus, Clement Meseko, Judith Miklossy, Natasha Rudenko, Astrid Stuckelberger. Yardımcı araştırmacılar: Joseph Beaton, John Blakely, Phyllis Freeman, Kunal Garg, Huib Kraaijeveld, Vett Lloyd, Leena Meriläinen. Cees Hamelink, Danışman. Jeff Levy, editoryal destek. Angelica Johannson, örgütsel destek. ISBN-10: 1978091796, ISBN-13: 978-1978091795. CreateSpace Bağımsız Yayımlama Platformu 7 Ekim 2017. Asıl yazara ulaşmak için jennaluche@gmail.com adresine e-posta gönderin.

[2] Lyme ve Relapsing Ateş Borreliosis Hastalarının İnsan Hakları Savunucularının Durumu: Birinci Baskı, 6 Mart 2018 . Yazarlar: Jenna Luché-Thayer, Holly Ahern, Robert Bransfield, Joseph Burrascano, Anne Fierlafijn, Theresa Denham, Huib Kraaijeveld, Jennifer Kravis, Mualla McManus, Clement Meseko, Jack Lambert, Sin Hang Lee, Kenneth Liegner, Christian Perronne, Kenneth Sandström, Ursula Talib, Torben Thomsen, Jim Wilson.
Uzman İnceleyenler: Gabriela Barrios, Barbaros Çetin, Joseph Jemsek, Jose Lapenta, Natasha Rudenko, Armin Schwarzbach.

Danışmanlar: Cees Hamelink, Astrid Stuckelberger. ISBN-10: 1722988061, ISBN-13: 978-1722988067. CreateSpace Independent Publishing Platform 12 Temmuz 2018. Asıl yazara ulaşmak için jennaluche@gmail.com adresine e-posta gönderin.

Devamı

12 Yıldır Epilepsi Tedavisi Gören Genç Lyme Hastası Çıktı

İzmir’in Bergama ilçesinde, 12 yıldır epilepsi tedavisi gören 19 yaşındaki gencin ’taklitçi’ hastalık olarak bilinen Lyme hastası olduğu ortaya çıkarken, anne İsmihan Sefiloğlu, “Taklitçi hastalık olan Lyme ile ilgili tanı konulamadığı için oğlum 12 yıldır boş yere ‘Epilepsi’ tedavisi gördü. Öğrendiğim kadarıyla yalnız biz değilmişiz” dedi.
Bergama ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Olcayto Sefiloğlu, 7 yaşındayken kalp çarpıntıları, tansiyon yüksekliği, bacak ve eklem ağrıları ile ailesinin yardımıyla hastaneye başvurdu. Tedavi görmeye başlayan Sefiloğlu’na, epilepsi teşhisi konuldu. 12 yıl boyunca tedavi gören Sefiloğlu’nun hastalığında bir gerileme olmadı. Bütün imkanlarını kullanan aile birçok hastane ve doktorla görüştükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin ile görüştü. Prof. Dr. Çetin, durumdan şüphelenerek gencin epilepsi hastası değil, Lyme hastası olabileceğini söyledi. Yapılan testler sonucunda 12 yıl boyunca epilepsi tedavisi gören gencin Lyme hastası olduğu ortaya çıktı.

Taklitçi bir hastalık olması nedeniyle karıştırılıyor!

Hastalığın çok fazla bilinmediğini ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, Türkiye’de yaklaşık 3-7 milyon kişinin vücutlarında bakterilerle yaşadığını belirtti. Çetin, “Olcayto’nun ailesi bana gelip sorunu söylediklerinde, onları Lyme testi olmaları için yönlendirdim. Ve tahmin ettiğim gibi sonuçlar verileri doğruladı ve pozitif çıktı. Ancak Olcayto son değil. Her ay onlarca kişi bu sebeple bana ulaşıyor. Elimizdeki bilimsel çalışmalara göre, Türkiye’de yaklaşık 3-7 milyon kişi vücutlarında bu bakteri ile yaşıyor. Acilen bu hastalık tanınmalı. Lyme doktorları yetiştirilmeli ve Lyme klinikleri açılmalı” dedi.

“Bu hastalık gelecekte çok büyük acılara neden olacak”

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, “Almanya’da her yıl 1 milyon kişi Lyme hastası olarak kayıtlara geçiyor. Amerika’da bu sayı 2-3 milyon civarında. Geçen ay Amerikan Temsilciler Meclisi bu hastalıkla ilgili acil toplandı ve Lyme yasa tasarısı geçti, ancak bu yasa tasarısının senatoda da onaylanması gerekiyor. İşin ciddiyetini farkındalar. 20 ülkede bu hastalıkla ilgili klinikler açıldı. Tüm dünya tehdit altında ve 21. yüzyılın yeni salgını olarak anılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü 117 ülkede Lyme hastalığı bulunduğunu, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkede bu hastalığın endemik olduğunu açıkladı. Biz hala geç kalmış sayılmayız. Eğer zamanında müdahale etmezsek, bu hastalık gelecekte çok büyük acılara neden olacak” diye konuştu.

Anne isyan etti: “12 yıldır boş yere ‘Epilepsi’ tedavisi gördü”
Öte yandan anne İsmihan Sefiloğlu, taklitçi hastalık olarak bilinen Lyme hastalığının 12 yıldır teşhis edilemediğini ve oğlunun boşa tedavi gördüğünü söyledi. Sefiloğlu, “Taklitçi hastalık olan Lyme ile ilgili tanı konulamadığı için oğlum 12 yıldır boş yere ‘Epilepsi’ tedavisi gördü. Öğrendiğim kadarıyla yalnız biz değilmişiz. Devlet bu hastalığı tanımaz ise son da olmayacağız” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye bir an önce bu hastalığı tanımalı”

“Lyme hastalığının tedavisi Türkiye’de kabul edilsin, Olcayto gibiler tedavi olabilsin” diyen anne Sefiloğlu, “Oğluma uzun yıllar hep yanlış teşhis konuldu. Tedavisi mümkün olan bu hastalık için ülkemizde tanımlama olmadığından büyük sıkıntılar çektik. Yanlış tedavi yüzünden oğlumda iki yıl önce ani kalp çarpıntıları, tansiyon yüksekliği ile bacak ve eklem ağrıları başladı. Halbuki tanı konulamayan bu hastalığın tedavisi ciddi bir antibiyotik kullanımı kadar basitmiş. Türkiye bir an önce bu hastalığı tanımalı. Oğlumun durumunda olan herkes tedavi olabilmeli” şeklinde konuştu.

350 hastalığı taklit ediyor!

Alınan bilgiye göre bu hastalığın, epilepsi, MS, ALS, lupus, Alzheimer, Parkinson gibi yaklaşık 350 hastalıkla karıştırıldığı ifade edildi. Bu hastalığın, ismi sayılan onlarca hastalıkla eş değer özelikler gösterdiği, bu nedenle teşhis tam konulmadığı içinde yanlış tedavi uygulandığı belirtildi. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Lyme hastalığıyla ilgili meclise araştırma önergesi vermişti. Hastalıkla ilgili ülkelerin aldıkları önlemlere dikkat çeken Bakan, “Sağlık Bakanlığı acilen Lyme’ı gündemine almalı, araştırmalara başlamalı ve hastalıkla mücadele için önlem almalıdır” demişti.

Devamı